Follow us on socials!

Deň otvorených dverí aj
fyzika môže byť zábavná!

Erasmus + KA 2 project: AR Physics made for students with special needs (ARphymedes+)
2020-1-SK01-KA226-SCH-094415

Kde

ZŠ Postupimská, Košice, miestnosť: Kulturka

Kedy

24. 4. 2023

14:00

Deň otvorených dverí aj fyzika môže byť zábavná!

– Náš projekt predstavuje doplňujúci, pútavý, interaktívny materiál k výučbe fyziky s využitím rozšírenej reality a použitím tabletov a telefónov pre žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami

– Pozrite si ukážky z pripravovanej e-learningovej
učebnice, zažite ukážkové experimenty a pýtajte sa tvorcov

– Dajte nám vedieť čo sa Vám páčilo, čo Vás nudilo a čo
by ste radi videli v ďalších kapitolách?

Medzinárodný projektový tím ARphymedes + AR physics made for students with special educational needs

2020-1-SK01-KA226-SCH-094415

Program

Would you like to discover a friend project?