Follow us on socials!

ŠKOLENIE UČITEĽOV A ASISTENTOV

Práca s interaktívnym
materiálom pri výučbe fyziky.

Erasmus + KA 2 project: AR Physics made for students with special needs (ARphymedes+)
2020-1-SK01-KA226-SCH-094415

Kde

ZŠ Postupimská, Košice, miestnosť: Kulturka

Kedy

24.4.-25.4.2023

8:00

Práca s interaktívnym materiálom pri výučbe fyziky.

– Predstavujeme projekt ARphymedes plus:
doplňujúci, pútavý materiál k interaktívnej a inkluzívnej výučbe fyziky s využitím rozšírenej reality a použitím tabletov a telefónov pre žiakov so špecifickými potrebami

– Zoznámime Vás s ukážkami z pripravovanej e-learningovej učebnice, umožníme Vám zažiť fyzikálny experiment s pomocou rozšírenej reality a budete mať možnosť pýtať sa tvorcov

Medzinárodný projektový tím ARphymedes + AR physics made for students with special educational needs

2020-1-SK01-KA226-SCH-094415

Program

24.4.2023

25.4.2023

Would you like to discover a friend project?