Follow us on socials!

Online

ŠKOLENIE UČITEĽOV

Erasmus + KA 2 project: AR Physics made for students with special needs (ARphymedes+)
2020-1-SK01-KA226-SCH-094415

Kde

Online, FIT STU, Bratislava

Kedy

27. 4. 2023

11:15

ŠKOLENIE UČITEĽOV

– Predstavíme Vám projekt ARphymedes Plus, ktorý tvorí doplňujúci, pútavý materiál k interaktívnej a inkluzívnej výučbe fyziky, s využitím rozšírenej reality a použitím tabletov a telefónov pre žiakov so špecifickými potrebami.

– Zoznámime Vás s ukážkami z pripravovanej e-learningovej
učebnice.

– Budeme diskutovať o prezentovaných učebných materiáloch a rozšírenej realite.
Tešíme sa na Vaše postrehy a návrhy na zlepšenia.

Kto: doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD., zodpovedná za oblasť fyziky a členka medzinárodného projektového tímu AR physics made for
students with special educational needs

2020-1-SK01-KA226-SCH-094415

Would you like to discover a friend project?