Follow us on socials!

ŠKOLENIE UČITEĽOV

Erasmus + KA 2 project: AR Physics made for students with special needs (ARphymedes+)
2020-1-SK01-KA226-SCH-094415

Kde

Gymnázium sv.Uršule

Kedy

06.06.2023
začiatok 16:00

Predstavíme projekt ARphymedes Plus,

ktorý tvorí doplňujúci, pútavý materiál k interaktívnej a inkluzívnej výučbe fyziky, s využitím rozšírenej reality a použitím tabletov a telefónov pre žiakov so špecifickými potrebami.

– Zoznámime Vás s ukážkami z pripravovanej e-learningovej učebnice.

– Budeme diskutovať o prezentovaných učebných materiáloch a rozšírenej realite.

Kto: doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD. členka medzinárodného projektového tímu AR physics made for students 2020-1-SK01-KA201-078391

Would you like to discover a friend project?