Follow us on socials!

USPOSABLJANJE
PRIHODNJIH UČITELJEV

Erasmus + KA 2 project: AR Physics made for students with special needs (ARphymedes+)
2020-1-SK01-KA226-SCH-094415

Kraj

Pedagoški fakulteti UL v učilnici P-008

Datum

30. 3. 2023

ob 13.00

Spoštovani učitelji,

lepo vabljeni na aktivno srečanje v okviru Erasmus+ projekta ARphymedes+.

Fizikalne vsebine za marsikoga v osnovnošolskem izobraževanju predstavljajo trd oreh, še posebej učencem s posebnimi izobraževalnimi potrebami.

V okviru projekta se osredinjamo na osnovnošolce in personalizirano učenje fizikalnih vsebin preko i-gradiv. Pri oblikovanju i-gradiv skušamo upoštevati dostopnost, prijaznost do uporabnika, preglednost, vsebinsko in didaktično ustreznost.

Na usposabljanju bo predstavljen projekt, trenutna i-gradiva in priložnost za njihovo kritično vrednotenje.

Dobimo se 30. 3. 2023 (četrtek) ob 13.00 na Pedagoški fakulteti UL v učilnici P-008.

Kmalu nasvidenje,
slovenska ekipa projekta ARphymedes+

Would you like to discover a friend project?