Follow us on socials!

Vabilo

USPOSABLJANJE
UČITELJEV

Erasmus + KA 2 project: AR Physics made for students with special needs (ARphymedes+)
2020-1-SK01-KA226-SCH-094415
kjer je
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, učilnica P-021
ko
22. 4. 2023

13.00

Spoštovani učitelji,
vabljeni na usposabljanje za delo z i-gradivi za pouk fizike projekta ARphymedes+.

Usposabljanje je namenjeno učiteljem, ki se na področju fizikalnih vsebin srečujete z učenci s posebnimi potrebami.

Izsledki raziskav kažejo, da je v kontekstu inkluzivnega izobraževanja IKT eden od dejavnikov, ki lahko zmanjša neenakosti med učenci s posebnimi izobraževalnimi potrebami in njihovimi vrstniki. Pomembno je torej, da imajo ti učenci dostop do programov, ki temeljijo na IKT in so del učnega načrta. Eden od načinov prilagajanja pouka je uporaba i-gradiv za pouk. Pomemben pogoj za izdelavo i-gradiv je opredelitev specifičnih zahtev, kot so dostopnost, prijaznost do uporabnika, preglednost, vsebinska in didaktična ustreznost. Omenjeno naslavljamo v okviru projekta.

Kmalu nasvidenje,
slovenska ekipa projekta ARphymedes+

Urnik
usposabljanja:

Would you like to discover a friend project?