Follow us on socials!

VABILO USPOSABLJANJE
PRIHODNJIH UČITELJEV

Erasmus + KA 2 project: AR Physics made for students with special needs (ARphymedes+)
2020-1-SK01-KA226-SCH-094415

Kraj

Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, učilnica 012

Datum

26. 5. 2023

9.00

Spoštovani,

vabljeni na usposabljanje za delo z i-gradivi za poučevanje fizikalnih vsebin. Gradiva so nastala v okviru projekta ARphymedes+.

Usposabljanje je namenjeno prihodnjim učiteljem, ki se boste na področju poučevanja fizikalnih vsebin srečevali  z učenci s posebnimi potrebami.

Izsledki raziskav kažejo, da je v kontekstu inkluzivnega izobraževanja IKT eden od dejavnikov, ki lahko zmanjša neenakosti med učenci s posebnimi izobraževalnimi potrebami in njihovimi vrstniki. Pomembno je, da imajo ti učenci dostop do programov, ki temeljijo na IKT in so del učnega načrta. Eden od načinov prilagajanja pouka je uporaba i-gradiv za pouk. Pomemben pogoj za izdelavo i-gradiv je opredelitev specifičnih zahtev, kot so dostopnost, prijaznost do uporabnika, preglednost, vsebinska in didaktična ustreznost. Omenjeno naslavljamo v okviru projekta.

Urnik usposabljanja:

Kmalu nasvidenje,
slovenska ekipa projekta ARphymedes+

Would you like to discover a friend project?